RETROTRONICS.info
English Bulgarian
История на ИТ в България : ИМКО

През октомври 1979 година Държавния Комитет за Научно-Технически Прогрес (ДКНТП) се обръща към Института по Техническа Кибернетика и Роботика (ИТКР) със заданието за "създаване на малък компютър на базата на микропроцесори". С разработката на компютъра се заема екип в състав инж. Кънчо Досев, инж. Георги Желязков и инж. Петър Петров, ръководен от инж. Иван Марангозов.Първите три експериментални образци на компютъра, който е наречен ИМКО-1 (Индивидуален Микро КОмпютър), са завършени в края на 1980 година и са одобрени от ДКНТП. Те са базирани на малко известен чуждестранен модел с 8-битов микропроцесор Intel 8080. Компютъра има вграден BASIC, а вместо флопидискови устройства за външна памет използва касетофон. През 1981г. в Опитната база на ИТКР са произведени около 50 броя от този компютър, които са предоставени на институтски и университетски лаборатории с цел запознаване с възможностите на персоналния компютър. На форум по роботика в Англия през същата година е демонстриран робот, управляван от ИМКО-1. Решението робот да се управлява от микрокомпютър е новост за това време и многократно намалява разходите и опростява обслужването в сравнение с обичайно използваните за управление миникомпютри.
През същата 1981 година започва разработката на персонален микрокомпютър, който да бъде внедрен в серийно производство. В резултат през 1982 година се появява ИМКО-2, който е базиран на изключително успешния модел Apple ][ plus на американската фирма APPLE COMPUTERS Inc. и е напълно съвместим с него. Произведени са няколко десетки броя, а Министерство на просветата поръчва изработката на 200 броя ИМКО-2, от които около половината са раздадени в различни училища.
Паралелно започва подготовката за внедряване на компютъра в серийно производство в Приборостроителния завод-Правец. Първоначално са произведени 9 броя ИМКО-2 в Базата за развитие и внедряване на завода.


През лятото на 1984 г. в ИТКР е разработен ИМКО-4, който е първият български 16-битов персонален компютър, напълно съвместим с IBM PC-XT. След преминаване на изпитания, в края на същата година в Комбината по Микро-Процесорна Техника - Правец (КМПТ-Правец) са произведени първите експериментални бройки под името „Правец 16“, като серийното му производство започва през 1985 година.