RETROTRONICS.info
English Bulgarian


Разширение на паметта 16К(2.497/KP3.088.180)


ревизия Р2-83ревизия Р3-84


Среща се също и със зелена солдер маска
 Attached Files: