RETROTRONICS.info
English Bulgarian
История на ИТ в България : Малък Учебен Компютър МУК-600 / МУК-601


Компютърът МУК-600 (Малък Учебен Компютър) е разработен в катедра "Изчислителна техника" на Висшия машинно-електротехнически институт "Ленин" - София (днес Техически университет - София) от проф. д.т.н. Боян Янков, неговия асистент Христо Шойлев и дипломанти, като помощно средство в обучението. В Учебно-експерименталното предприятие (учебения завод) към института са изработени няколко бройки.

Компютъра е базиран на българската микропроцесорна фамилия СМ600 и може да бъде използван за:

  • изчисления и решаване на инженерни проблеми и задачи;

  • управление, като система за автоматизиране на производството;

  • система за събиране и обработка на сигнали данни и информация;

  • терминал към по-сложни компютърни системи;

  • обучение по основи на компютрите и програмирането на БЕЙСИК, Асемблер и др.;

  • игри, забавление и др.
По-късно компютъра е развит от проф. Боян Янков и инж. Витко Меков и през 1988 популярното техническо списание "Млад конструктор" в няколко броя публикува схемите, графичните оригинали и програмното осигуряване на "МУК-601" както и на разширителен модул към него с допълнителна памет и връзка с флопи-дискови и паралелни устройства.


Централния процесор е СМ601 (аналог на 6800). Компютъра разполага с 10КБ оперативна и 12КБ постоянна памет в основната си конфигурация, а като външна памет се използва касетофон.
Блока за разширение добавя още 10КБ оперативна и 10КБ постоянна памет, паралелен порт, както и възможност за включване на до две флопи-дискови устройства ИЗОТ ЕС5088. Дисковата операционна система позволява записването на до 70КБ на дискета.
Програмното осигуряване включва управляваща програма Монитор, БЕЙСИК интерпретатор, Дискова Операционна Система и Графичен редактор.


В статиите има и някои печатни грешки:

  • Интегрална схема D18 от платката за разширение е СМ603 (в текста е посочена СМ602).

 Attached Files: