RETROTRONICS.info
English Bulgarian
Ново в колекцията : Tehnohard & Chisler
на 09/08/2012 11:06


Поредната придобивка в колекцията е компютър "TEHNOHARD & CHISLER". Машината е асемблирана от пловдивска фирма с части от комбината в Правец. В един корпус са обединени дънна платка от Правец 8А, захранване, 5.25" флопидисково устройство и флопи-контролер. Клавиатурата е външна и вероятно е комбинация от клавиатура на Правец 8Ц, поставена в корпус от клавиатура за Правец 16. Системата е програмно и хардуерно съвместима с Apple IIe.