RETROTRONICS.info
English Bulgarian
Ново в колекцията : Едноплатков учебен микрокомпютър ЕМК-11А
на 19/05/2013 13:50


Едноплатковия учебен микрокомпютър е разработен в катедра "Изчислителна техника" и произвеждан в направление "Учебно-производствена дейност" на Висшия машинно електротехнически институт "В. И. Ленин" - София. Микрокомпютърът е предназначен за използване основно като помощно средство в обучението на студенти. Реализиран е на базата на микропроцесорната фамилия СМ600, като всички елементи са открити и достъпни за провеждане на експрименти и измервания. На разширителен куплунг са изведени магистралите и входно-изходните шини на микрокомпютъра, което позволява разширяване на конфигурацията и управление на външни обекти.

Основното приложение на микрокомпютъра в учебния процес е при запознаването на студентите с:


 • основнте принципи и схемни особености при проектиране на микропроцесорни устройства;

 • използването на компютрите за управление на системи и процеси;

 • архитектурата, особеностите и програмирането на микропроцесорната фамилия СМ600.

Основните технически характеристики на компютъра са:

 • централен процесор СМ601 (6800);

 • оперативна памет 1Кб;

 • постоянна памет ЕПРОМ 2Кб или 4Кб;

 • вграден цифров модем за работа с касетофон;

 • разширителен куплунг;

 • захранващо напрежение +5В (I < 1A);

 • размери 260 х 190 х 50 мм;

 • тегло 0.4 кг.

 Прикачени файлове: