RETROTRONICS.info
English Bulgarian
Ново в колекцията : Институт по Микропроцесорна Техника - брошура
на 08/04/2018 16:30


Неотдавна колекцията се попълни с брошура на Института по Микропроцесорна Техника на руски и английски език, издадена в тираж 1500 броя от Булгарреклама.Института по Микропроцесорна Техника е научно-изследователска и инженерно-внедрителска организация, част от Стопанско Обединение "Микропроцесорни Системи" - Правец. Създаден през 1986 година с цел да захранва производствените структури на обединението с нови продукти, института разработва:
  • персонални и професионални компютри и компютърни системи;

  • периферни устойства за персонални компютри;

  • базово и приложно програмно осигуряване;

  • системи с изкуствен интелект;

  • системи за автоматизация на непрекъснати технологични процеси и гъвкави автоматизирани производствени системи (ГАПС) в промишлеността;

  • системи за автоматизация на машини и технологични процеси в областта на селското стопанство;

  • системи за автоматизация на транспорта и управление на разределението на електроенергия, водни ресурси и др.;

  • системи за автоматизация на научно-експерименталната и инженерната дейност.

 Прикачени файлове: