RETROTRONICS.info
English Bulgarian
Правец 82 : Рали
на 13/12/2022 5:30

Играта "РАЛИ", предлагана от Завода за информационни носители - Пазарджик е превод на играта Speedway Classic На Activision от 1984 година. Завода е основен производител на магнитни носители на информация - магнитни ленти, дискови пакети за твърди дискове и дискети и е част от СО "ДЗУ"." Р А Л И "


Играта е предназначена за един състезател - възрастова група от 7 до 10 г. Целта на играта е да се постигнат максимален брой точки, като се избягват насреща движещите се коли и локви по пътя.


Управлява се с клавиатура


" Й " - наляво
" К " - направо
" Л " - надясно
" С " - старт


Дискетата и имиджа са любезно предоставени от Георги Лефтеров

 Прикачени файлове: