RETROTRONICS.info
English Bulgarian
Новини : Каталог на българските периферни карти за Правец 82
на 09/08/2012 15:03

Започнах събирането на информация за българските периферни карти за Правец 82 и съвместими с него компютри. Целта е изготвянето на каталог, който включва информация за отделните ревизии на всяка карта, снимки и където е необходимо - допълнителна информация за включването на картата и нейната работа.