RETROTRONICS.info
English Bulgarian
Ново в колекцията : Таблет 'БРИЗ 30'
на 09/01/2013 4:35


Таблет 'БРИЗ 30' е производство на Приборостроителен Комбинат - Петрич и вече е част от колекцията. Той служи за въвеждане на графична информация като графики и чертежи в компютъра, както и за управление на програми за автоматизирано проектиране.
Таблетът има работна площ 270мм. Х 270мм. и може да работи в две разрешаващи сособности - ниска: 0,1мм. и висока: 0,025мм. Връзката с компютъра се осъществява по стандартен сериен интерфейс RS232C.


Таблет 'БРИЗ 30' е съвместим с Summagraphics Microgrid v.1.1

 Прикачени файлове: